De dynamiek van effectief opleiden

Professionele ontwikkeling is zoveel méér dan studiedagen en trainingen. Een optimaal leereffect ontstaat immers door afwisselende formele en informele leervormen, individueel en in teamverband, op locatie en natuurlijk óók online.

Maak vandaag nog kennis met de uitgebreide
online leerfaciliteiten

 

Professioneel opvoeden

Kennis over meer dan 20 ontwikkelingsgebieden van jonge kinderen, 6 interactievaardigheden, communiceren met ouders, plannen, organiseren en samenwerken - en één professionele identiteit.

Dát is de pedagogisch medewerker in de kinderopvang.

Kies je abonnement

 

Voor wie?

Ik zoek

 • ONLINE PORTFOLIO

  voor pedagogisch medewerkers en gastouders. Verzamel je (online) opleidingen en cursussen gratis online.
   

 • ONLINE MODULES & CURSUSSEN

  voor kinderopvangorganisaties en gastouderbureaus, met uitgebreide interactieve leervormen
   

 • LEERMANAGEMENTSYSTEEM (LMS)

  interactieve leermanagementsystemen voor opleidingen op maat - voor managers, trainers en opleiders
   

 • ADVIES

  voor directies en (opleidings)managers voor het ontwikkelen van effectieve leervormen en leermiddelen
   

 • MAATWERK

  bij het samenstellen van opleidingsplannen met onderlinge feedback en coaching on the job
   

 • PERMANENTE EDUCATIE

  alle faciliteiten voor permanente educatie, inclusief oefentoetsen en kennistoetsen onder toezicht
   

Partners