LMS (doe-het-zelf)
Gratis open source leermanagementsysteem. Leidinggevenden, opleiders en trainers kunnen zelf experimenteren met het online beheer van deelnemers en cursusmateriaal. Naar de website >

LMS Compleet
Compleet leermanagementsysteem op abonnementsbasis, inclusief modules w.o. de PEPP-modules, uitgebreide mediatheek en online faciliteiten voor deelnemers en hun begeleiders. Kijk voor meer info over de abonnementen.

Module
(Online) leermiddelen in combinatie met proef- en/of eindtoetsen.

PE - Permanente educatie
Systematische aanpak van bij- en nascholing voor professionals. Al sinds tijden verplicht voor bepaalde beroepen (medisch, juridisch, financiele dienstverlening) en v.a. 1 januari 2019 ook voor de kinderopvangsector.

Summatieve toetsen
Anders dan formatieve toetsen (toetsen als onderdeel van het leerproces) zijn summatieve toetsen bedoeld om de kennis van de deelnemer onafhankelijk vast te stellen, vaak met een civiel effect of in het kader van afspraken op sectorniveau.