Persoonlijke abonnementen zijn op basis van zelfstudie, zonder eindtoetsen onder toezicht en zonder certificaten. Deelnemers kunnen een individueel portfolio opbouwen met uiteenlopende kennismodules. Werkgevers en gastouderbureaus kunnen met de abonnementen interne opleidingsprogramma's samenstellen, inclusief proeftoetsen en eindtoetsen onder onafhankelijk toezicht. Bij voldoende punten krijgen de deelnemers een certificaat in hun online portfolio.

Bij de verschillende pakketten gelden verschillende niveaus van begeleiding en support.

Basis
Geen support.

Pro, Plus- en Premium
Functionele support (account, login).

Voor inhoudelijke support over de modules, media en toetsen kunnen deelnemers gebruik maken van een strippenkaart (verkrijgbaar in de webwinkel).